درباره هلدینگ فناوری اطلاعات و فناوری های نوینگروه فناوری اطلاعات و فناوری های نو، در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تحقق اقتصاد دانش بنیان در کشور و همچنین سیاست‌های تولیت محترم آستان قدس رضوی در خصوص ساماندهی اقتصادی آستان قدس رضوی بر اساس اقتصاد دانش بنیان؛ در سال 1395تشکیل گردید.
برنامه های کلان این گروه عبارتند از:

 • تهیه مدل‌ها، شیوه‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی ایجاد اقتصاد دانش بنیان در موسسه سازمان اقتصادی رضوی
 • مشاوره و کمک به رفع نیازها و معضلات اخذ شده از شرکت‌های تابعه هلدینگ‌های موسسه سازمان اقتصادی رضوی
 • مشاوره و کمک به فرایندهای اخذ و توسعه دانش فنی و فناوری های مورد نیاز یا پیشنهادشده، با رویکرد آینده‌نگری در شرکت‌های تابعه هلدینگ‌های موسسه سازمان اقتصادی رضوی
 • ایجاد و راه‌اندازی 11 مرکز و شرکت دانش‌بنیان در حوزه های اولویت‌دار و مصوب مؤسسه سازمان اقتصادی رضوی
  • مرکز درمان بیماری های صعب العلاج با فناوری های پزشکی بازساختی
  • شرکت پالایشگاه پلاسمای خون
  • شرکت مدیریت توسعه فناوری رضوی
  • شرکت توسعه فناوری‌های آب رضوی
  • شرکت انرژی های تجدیدپذیر رضوی
  • شرکت صنایع خلاق رضوی
  • شرکت مواد پیشرفته رضوی
  • شرکت فناوری‌های نانو رضوی
  • شرکت فناوری‌های زیستی
  • شرکت فناوری های کشاورزی، غذایی و صنایع تبدیلی
  • صندوق سرمایه گذاری دانش بنیان رضوی
 • ایجاد و راه اندازی 7 مرکز شتاب‌دهنده توسعه محصولات فناورانه با مشارکت هلدینگ‌های مرتبط
  • مرکز شتاب‌دهنده حوزه کشاورزی
  • مرکز شتاب‌دهنده حوزه غذایی
  • مرکز شتاب‌دهنده حوزه صنعت
  • مرکز شتاب‌دهنده حوزه انرژی
  • مرکز شتاب‌دهنده حوزه سلامت
  • مرکز شتاب‌دهنده حوزه فناوری های نرم و صنایع خلاق
  • مرکز شتاب‌دهنده حوزه فناوری‌های راهبردی
 • تهیه چارچوب فرایندی و ایجاد شبکه خادمان علم و فناوری رضوی با هدف جذب مشارکت حداکثری نخبگان، متخصصان، صنعتگران، کارآفرینان و صاحبان تجربه
 • مشاوره و کمک به تهیه اسناد پیوست فناوری مورد نیاز در فرایندهای انتقال فناوری توسط شرکت‌های تابعه هلدینگ‌های موسسه سازمان اقتصادی رضوی
 • توسعه ساز و کارهای تامین مالی و پوشش ریسک فعالیت‌های دانش بنیان در شرکت‌های تابعه هلدینگ‌های موسسه سازمان اقتصادی رضوی